УВАГА - електронний підпис

УВАГА - електронний підпис
УВАГА - електронний підпис

На сьогодні в юридичній практиці дозволено використання факсимільно-відтвореного підпису, шляхом механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога підпису. Але до всього нового потрібно ставитися дуже обережно, а коли вирішили його застосувати, треба діяти, як у прислів’ї: «Сім разів відмір – один раз відріж ». Так і в цьому випадку.

Для прикладу розглянемо статтю – аналіз справи № 910/361/14, 09.11.17р. Ця історія позову між комерційним банком та клієнтом дуже добре ілюструє окреслену проблему, після ознайомлення з текстом ми зробимо висновки, як це застосувати на практиці.

Отже: «Позовні вимоги Банк мотивував тим, що ФОП шляхом подачі заяви про відкриття поточного банківського рахунку та приєднання до розміщених в мережі Інтернет "Умов та правил надання банківських послуг" уклав договір банківського обслуговування, відповідно до умов якого клієнту встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок в електронному вигляді через засоби електронного зв'язку.

Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги, вказав на те, що, підписавши заяву про відкриття банківського рахунку, ФОП уклав договір банківського обслуговування та в такий спосіб зобов'язався виконувати умови, викладені в Умовах та Правилах надання банківських послуг, які містять усі істотні умови змішаного договору - кредитного договору та договору банківського рахунку.

Вказане судове рішення було скасоване судом апеляційної інстанції, а позивачеві відмовлено в задоволенні позовних вимог, з чим погодився і суд касаційної інстанції.

Судові рішення, прийняті на користь відповідача, містять наступні судження та посилання:

- матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, що саме відповідачем підписано електронним цифровим підписом заяву про приєднання до Умов, Тарифів Банку;

- відсутні докази отримання ФОП електронного цифрового підпису в акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі, у Банку;

- вказана заява не містить зразків підписів та/або відбитки печатки відповідача, відсутні докази укладення між сторонами угоди щодо надання відповідачу доступу до системи клієнт-банк/Інтернет клієнт-банк;

- матеріали справи не містять доказів належного доведення до відповідача кредитних лімітів, а довідка щодо встановлення кредитних лімітів відповідачеві, надана Банком, не є достатнім доказом щодо зазначених обставин, оскільки не містить відомостей інформування клієнта про встановлення розміру кредитного ліміту.

- отже позивачем не було доведено підписання відповідної ФОП заяви та використання нею електронного цифрового підпису.

Між тим, як зазначив ВГСУ, відповідно до ч.ч. 1 - 3 ст. 207 ЦК України (в редакції на дату підписання заяви від 16.06.2011) правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис" електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису; особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті. Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.

Ч.ч. 1-3 ст. 4 Закону України "Про електронний цифровий підпис" передбачено, що електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами – суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі. Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі.»

Уважно вивчивши наведений вище приклад, хочемо зазначити, що, укладаючи якийсь правочин через мережу Інтернет, ви повинні розуміти: у випадку судового спору буде досить складно довести, що саме ця особа підписала договір своїм власним електронним підписом.

Виходячи з цього, рекомендуємо до підписання угоди/договору отримати таку необхідну інформацію, яка за необхідності може стати доказами:

- що саме конкретною особою власним електронним підписом засвідчено такий договір;

- що ця особа взагалі отримувала електронний підпис у відповідному акредитованому центрі;

- що у Вас наявні зразки підпису та печатки (за наявності) особи, що підписала договір, а також інші документи, що підтверджують комунікацію з цією особою з приводу підписання договору;

- що до особи-контрагента було доведено всі умови правочину, який було укладено.

Також треба відзначити, що чинним ЦКУ окреслено таке: випадки застосування електронного підпису встановлюються законом або за згодою сторін, якщо ця згода закріплена у письмовому вигляді із власноручними підписами цих осіб.

Отже, для власної безпеки та мінімізації негативних наслідків при підписанні будь-яких правочинів, потрібно не тільки перевіряти контрагентів, але й з уважністю поставитися до форми і процедури укладання правочинів з ними.

 

Використано: стаття юриста Олександра Бокова в юридичному Інтернет ресурсі «Протокол» від 15.11.2017 року

Залиште коментар