Ekonomiczne bezpieczeństwo i profilaktyka od fachowców
ZA NAMI – JAK ZA KAMIENNĄ SCIANĄ
DLACZEGO TO NALEŻY?
Ustalenie systemu ekonomicznego bezpieczeństwa na przedsiębiorstwie – to profilaktyka w celu zapobiegania dokonaniu ekonomicznych przestępstw
 1. Żeby przewidzieć pojawienie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorstwa
 2. Dla gwarantowania bezpieczeństwa efektywnego funkcjonowania systemu operacyjnego przedsiębiorstwa
 3. Dla zabezpieczenia stabilności finansowej przedsiębiorstwa
 4. Dla zabezpieczenia niezależności technologicznej i osiągnięcia wysokiej konkurencyjności potencjału technicznego
 5. Dla wysokiej efektywności managementu, optymalnej i efektywnej pracy kierowania przedsiębiorstwem
 6. Dla jakościowej obrony prawnej działalności przedsiębiorstwa
 7. Dla zabezpieczenia obrony pola informacyjnego i tajemnicy komercyjnej
 8. Dla organizacji bezpieczeństwa personelu przedsiębiorstwa, jego kapitału i majątku
 9. Dla zapobiegania i profilaktyki pojawienia zadłużenia z kontrahentami przedsiębiorstwa
CO POMAGAM DECYDOWAĆ WAM?
Wyznaczyć i lokalizować możliwe problemy na waszym przedsiębiorstwie
1. ROZUMIENIE I NASTAWIANIE

prawidłowego i konkurencyjnego kierowania przedsiębiorstwem

2. ROZUMIENIE I SAMODZIELNE WPROWADZENIE

na waszym przedsiębiorstwie kierowania, które zapewnia bezpieczeństwo przedsiębiorstwa

3. OBRONA FINANSÓW I MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA

4. OBRONA INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

5. EFEKTYWNY I JAKOŚCIOWY DOBÓR

pracowników na wasze przedsiębiorstwo

O mnie
Ja, Górski Anatolij, rozpocząłem swoją pracę z 17 lat prostym pracownikiem na przedsiębiorstwie z produkcji porcelany. Po zakończeniu służby powszechnej w armii radzieckiej poszedłem pracować w organy ścigania. Ukończyłem z dyplomem z odznaką Ukraińską akademię spraw wewnętrznych i byłem skierowany dla późniejszej pracy do wydziału kryminalnego, potem kierowałem pododdziałem specjalnym przy BWPZ (Biuro do walki z przestępczością zorganizowaną). Przy zatrzymaniu niebezpiecznego przestępcy otrzymałem uraz. Po tym więcej piętnastu lat pracowałem na przedsiębiorstwach branży spożywczej i górniczej jak państwowej, tak i prywatnej form własności na różnych posadach kierowniczych, lecz z jednym zadaniem: stworzenie systemu bezpieczeństwa ekonomicznego na przedsiębiorstwie (czyli, jak mnie jeszcze prosiły, to zaprowadzić porządek na przedsiębiorstwie).

Stworzyć na drzwiach Waszego biznesu współczesny pewny zamek – nasz z Wami główny cel .

Dlaczego stworzyliśmy tę stronę internetową – na pewno, ponieważ u każdego człowieka, który chce stwarzać i pracować, kiedyś pojawia się pragnienie dzielić się i pomagać wszystkim, kto tego potrzebuje.

DLACZEGO PRACUJĄ ZE MNĄ?
MAJSTER SWOJEJ SPRAWY I CZYNIĘ TO, CO UMIEM.
 1. Dlatego, że wprowadzenie systemu bezpieczeństwa daje możliwość zarządzać biznesem na odległości.
 2. Dlatego, że przejrzystość i zasadniczość wywołuje efektywność i pomyślność.
 3. Dlatego, że praktyczne doświadczenie połączone z naukowym podejściem daje zawsze doskonały wynik.
 4. Dlatego, że, zjednoczywszy radziecki system kierowania z europejskimi formami kontroli (np. ISO 9001), otrzymujemy możliwość stworzyć najnowszy system efektywnego zarządu przedsiębiorstwami wszystkich form własności.
 5. Dlatego, że ten, kto stwarza, nie może rujnować.
ZAPISAĆ SIĘ NA
BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
Zostawcie nam zapotrzebowanie
i nasi managerzy zwiążą się z Wami w najbliższym czasie
Moi partnerzy
Case Invest
Uzor.Group